Reaguj!

Reaguj!

By NDNV

ABOUT THIS PODCAST

Reaguj! je nedeljni podcast serijal Nezavisnog društva novinara Vojvodine koji se bazira na novinarstvu zasnovanom na objašnjenjima i rešenjima. U ovom serijalu obrađuju se teme u vezi sa demokratijom i životom običnih građana kao i problemima sa kojima se susreću svakodnevno – institucionalnim, društveno-političkim, ali i socijalnim. Podcast u kom se traže rešenja na probleme ili ukazuje primere dobre prakse, kako u Srbiji tako i u svetu.