Reaguj!
Reaguj!

Episode 3 · 2 years ago

003 - Digitalna uprava, analogni procesi

ABOUT THIS EPISODE

Koje digitalne alate mogu da koriste mladi građani da dođu do informacija od javnog značaja, koliko su digitalizovane lokalne samouprave, da li je njihov rad transparentan i u kojoj meri, pitanja na koja ovaj podkast daje odgovore.


Autroke emisije: Iva Gajić, Sanja Đorđević i Aleksandra Bučko.