Reaguj!
Reaguj!

Episode 19 · 1 year ago

019 - Građani u senci nemira

ABOUT THIS EPISODE

Nakon talasa protesta protiv predloženih epidemioloških mera, u Srbiji su ponovo prava građana u fokusu. Kako zaštiti ljudska prava, kako do većeg stepena zaštite građana u vreme represivnih mera?

Saradnici emisije: Irena Čučković, Iva Gajić, Nemanja Stevanović, Sanja Đorđević, Aleksandra Bučko