Reaguj!
Reaguj!

Episode · 1 month ago

054 - Kad zabava postane problem

ABOUT THIS EPISODE

Govoreći o uzrocima zbog kojih se osobe najčešće okreću narkomaniji, za podkast Reaguj Čedomir Šagrić, specijalista zdravstvenog vaspitanja i socijalne medicine, kaže da njih treba potražiti u samoj prirodi doba odrastanja, u kojem mladi najčešće probaju narkotike. Kako kaže, zanemarljiv je broj onih koji su u odraslom dobu počeli sa korišćenjem psihoaktivnih supstanci.

Prema rečima defektološkinje Jelene Jovičić iz novosadske bolnice za lečenje narkomanije, u ovaj svet se uglavnom ulazi u pubertetu. Kako ona kaže, to je period gde postoji raskorak između telesnog i psihičkog razvoja, pa je tada osoba najpodložnija nezdravim mehanizmima suočavanja sa negativnim emocijama.

Šagrić za podkast Reaguj objašnjava da postoji i druga varijanta, koja je takođe česta, a to je da mladi ulaze u svet narkotika iz sredina u kojima već postoji praksa zloupotrebe psihoaktivnih supstanci od strane starijih, kao i u kojima postoje drugi patološki oblici ponašanja poput nasilja u porodici. Samo odsustvo ljubavi, poštovanja i samopoštovanja može deklarisati mladu osobu da uđe u ovaj svet.

Bolnica u kojoj Jovičić radi je prošle godine sprovela istraživanje o izloženosti i stavovima studenata o drogama. Rezultati su pokazali da 74 odsto studenata poznaje nekoga ko koristi droge, 63 odsto ispitanika je bilo ponuđeno nekim narkotikom, a skoro polovina studenata zna gde može da je nabavi. Prema tom istraživanju, studenti su pokazali značajan nivo rizičnog ponašanja kroz potvrdu da je skoro 40 odsto njih probalo neku drogu. 

Put ka izlečenju

Defektološkinja Jelena Jovičić objašnjava da sam proces lečenja počinje detoksikacijom. Važno je najpre fizički isprati organizam od droge uz pomoć terapije u vidu lekova, nakon čega sledi najteži deo. Ona kaže da je potrebno da osoba dođe dobrovoljno na lečenje, jer bez pristanka osobe nije moguće ništa uraditi. Međutim, Jovičić ističe da uvek postoji neki spoljašnji pritisak i da se ljudi uglavnom javljaju kada dotaknu dno. Tada lečenje ostaje kao neka poslednja opcija.

Kada je reč o lečenju, Čedomir Šagrić objašnjava da je sistemu podrške za one koji su već probali narkotike kod nas potrebna reforma kojom bi se mladima približile mogućnosti za savetovanje.

Put bez narkomanije

Psihološkinja Dunja Topalski, koja se pored ostalog, bavi i bolelstima zavisnosti, navodi da klasične metode edukacije mladih poput tribina, nisu rešenje. Ovom problemu mora se pristupiti kreativnije. Sa njom je saglasan i Čedomir Šagrić i navodi da je edukacija mladih o prevenciji zloupotrebe narkotika veoma važna. Kako kaže, ovo nije samo zdravstvena, već široka društvena tema i sam ulazak u svet narkotika je povezan sa kulturnim obrascima zajednice, sa političkim i ekonomskim aspektima i normama koje kreira samo društvo. Zbog toga i edukacija na ovu temu ne treba da bude ekskluzivitet škole i zdravstvenih ustanova, već svih javnih događaja i institucija. Jedino je na taj način moguće izgraditi nultu toleranciju za upotrebu psihoaktivnih supstanci.

Ipak, Dragan Žuljević, psihoterapeut i docent na fakultetu dr Lazar Vrkatić, naglašava da sama edukacija nema mnogo efekta, jer se ne izvodi pravilno. Kako objašnjava, potrebno je svaku stranu realno predstaviti mladima.

Sagovornik podkasta Reaguj naglašava i da je, pored faktičkog znanja, važno mladima pružiti veštine i alate kako da se odupru vršnjačkom pritisku i kako da prepoznaju situaciju koja je rizična.

Saradnici emisije: Iva Gajić, Sanja Đorđević, Sanja Kosović, Irena Čučković i Nemanja Stevanović.