Reaguj!
Reaguj!

Episode · 9 months ago

064 - Da li je školovanje zaista besplatno?

ABOUT THIS EPISODE

Da li se sećate kad ste kao mali u školu nosili ranac koji je teži od vas samih? Tada vam, zbog tolike težine na leđima, sigurno nije padala na pamet količina novca koju su vaši roditelji dali kako biste imali pristup tim udžbenicima i sveskama. U 64. epizodi podkasta Reaguj! govorimo o potrošačkoj korpi roditelja u odnosu na cene udžbenika u Srbiji.

Na pitanje da li je potrebno da knjige budu nove svake godine, direktorka Osnovne škole Matko Vuković u Subotici Mirjana Stevanović kaže da to zavisi od dosta faktora. Ono šta je važno jeste da udžbenici ne moraju biti novi, ukoliko su u skladu sa programom nastave.

“Ne mora knjiga biti nova svake godine, ali zavisi da li je recimo određeni udžbenik radnog karaktera. Ako nije odvojena radna sveska, nego je urađen interaktivni udžbenik u kome imaju određene zadatke koji se rešavaju nakon svake lekcije, to otežava način funkcionisanja da mlađe dete nasledi ono šta je starije imalo u porodici. Takođe se dešava da dođe do promene programa rada, onda se izdavači trude da prate te promene i da u skladu sa time naprave nove udžbenike, pa mora da se nabavi novi. U suštini ako je isti udžbenik i ako se nije ništa menjalo od proteklih godina, onda može da se koristi stari”, objašnjava Stevanović.

Kako je cena udžbenika velika, učiteljica Draga Gajić objašnjava da u osnovnoj školi Goran Ostojić u Jagodini neki učenici imaju pravo na besplatne udžbenike.

“Roditeljima koji ne mogu da priušte da kupe nove udžbenike obično škola obezbedi udžbenike od prošle godine od nekog učenika, ako već nemaju svoje dete koje je završilo taj razred. Pravo na besplatne udžbenike imaju korisnici socijalne pomoći, a to su uglavnom u našem gradu romska nacionalnost i ugrožene porodice; zatim učenici koji se školuju po IOP-u, to jest individualnom obrazovnom programu, i svi koji imaju tri ili više deteta u školi. Na kraju svake školske godine već krajem aprila škola organizuje anketiranje roditelja, daje im uslove koje treba da ispune da bi bili na spisku za besplatne udžbenike. Roditelji koji ispunjavaju te uslove donose potrebnu dokumentaciju”, objašnjava Gajić.

Mirjana Stevanović kaže da od prošle godine, đaci imaju opciju da koriste i besplatne udžbenike koji su dostupni na internetu u PDF formatu. Međutim, što se besplatnih udžbenika tiče, Stevanović smatra da treba voditi računa o dosta stvari.

“Ako vi sada treba da štampate to već poskupljuje, više nije besplatno, već udžbenik čija je cena niža 20-30 procenata od novog udžbenika. Sa druge strane, ako govorimo o samom udžbeniku, on između ostalog ima više stvari po kojim se procenjuje da li je dobar. Jedna od tih stvari jeste i ilustracija koja je veoma značajna, baš zbog toga što deca, pa i svi mi, učimo na različite načine. Učimo vizuelno, auditivno, taktilno, znate, i sada taj vizuelni je jako značajan efekat. Ukoliko nemamo u boji, onda to i nije toliko dobro ako je sve crno-belo. Tu ima mnogo stvari oko kojih treba da se vodi računa”, ističe Stevanović.

Fondacija Alek Kavčić, pored toga što nudi besplatne PDF udžbenike, radi i na obezbeđivanju digitalnih udžbenika, ističe osnivač fondacije profesor Aleksandar Kavčić. Oni u svojoj ponudi imaju oko 50 naslova za učenike osnovnih škola. Ipak, fondacija je nailazila na probleme, najčešće od strane izdavača. Kako profesor Kavčić ističe, obezbeđivanje besplatnih udžbenika ne ide u korist onima koji imaju profit od prodaje.

“U pitanju je monopol. Onog trenutka kad neki izdavač "osvoji" školu, u tom trenutku taj izdavač ima monopol u toj školi. Tog monopola ne žele da se odrekne, i sad jasno je zašto im smetaju besplatni udžbenici. Uskratiće sebi profit. Ono što ne vide je da zaista nepravedno profitiraju na nečemu što Ustav kaže mora da bude besplatno, na nečemu što je profitiranje na deci. To je profitiranje na budućnosti ove nacije, to je zaista nemoralno šta čine”, kaže Kavčić i dodaje da obrazovanje predstavlja jedini izlaz iz krize u kojoj se Srbija nalazi.

Na podkastu rade: Iva Gajić, Sanja Kosović, Sanja Đorđević, Irena Čučković i Nemanja Stevanović.

U ovoj epizodi podkasta Reaguj! korišćen je efekat sa sajta freesound.org .